This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our policies regarding the use of cookies.
×
Like ? Save it to your favorites
×
Like ? Leave your review!
×
×

Radio YAN

Rating: 0.0 Reviews: 0
Ռատիօ եան-ը հայատրոփ համացանցային ԱՆԿԱԽ ձայնասփիւռ է իր Հայկական, աշուղական, սիրային, ազգագրական, գաւառական եւ մանաւանդ ազգային յեղափոխական տարրերով:Ռատիօ Եան-ը սկսած է սփռուիլ համացանցի վրայ Փետրուար 2011-էն իվեր, եւ նախաձեռնութիւնն է խումբ մը երիտասարդներու, որոնք մտահոգ են հայկական երգերու եւ մշակոյթի աղաւաղման ընթացքէն եւ իրենց այս քայլով կը փորձեն տարածել իսկական հայկական երաժշտութիւն եւ ազգային յեղափոխական մթնոլորտ:
14 1

Related radio stations

On the air Radio YAN

Live Anoush Henkiag S.84 - Mshou Tashd
02:49 Ara Kekedjian - Ardou Ganough
02:47 SAHAK SAHAKYAN - akapela Tokh pche qamin
Radio YAN playlist

TOP songs on Radio YAN

Manuel Menenkichian - RadioYanManuel Menenkichian — Lipanan
Khachaturian, Aram - Armenian Dances (1943)
paul baghdadlian - Sbasoum Em Kez - Hair ImPaul Baghdadlian — Sbasoum Em Kez
Adiss Harmandian - RadioYanAdiss Harmandian — Garoun Garouneh (Featuring Adiss Harmandian)
George Baghdoyan - Enger Ankin - Donagan [gq]George Baghdoyan — Enger Ankin
Alla Levonyan - HeqiatAlla Levonyan — Heqiat
Armen Movsisyan - Aghunik [ay]Armen Movsisyan — Aghunik
Tata Simonyan - Qaminer
Anna Mayilyan - The cart descenededAnna Mayilyan — Sareri Hovin Mernem (I Would Die for the Mountain Breeze)
Nersik Ispiryan - SharanNersik Ispiryan — Sharan

Radio YAN reviews

Radio contacts

Phone: +961 3 274 847

Email: radioyan@imarmenian.com

Install the free Online Radio Box application for your smartphone and listen to your favorite radio stations online - wherever you are!