This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to our policies regarding the use of cookies.
×
Like ? Save it to your favorites
×
Like ? Leave your review!
×
×
Stand with Ukraine. Save peace in the world!

Letio Tonga

Nuku'alofa, 87.5 MHz FM
Rating: 4.8 Reviews: 116
Letio Tonga Broadcomm 87.5 FM - Connecting Tonga to the World. Show more
319 38

Letio Tonga reviews

 • 5
  08.04.2020
  Kataki fiha koa fika telefoni te ta pe kiai o fanongo hangatonu atu ai kihe letio. Malo ngaue mei hena
 • 5
  04.04.2020
  Malo ngaue lahi mei Tonga'eiki na fiefia lava ke mau fanongo hangatonu mei NZ ki he ngaahi polokalama fk-laumalie kae'uma'a lotu 'Aukai fk-fonua 'oku lolotonga fk-hoko 'i Tonga na...'ofa atu
 • 5
  04.04.2020
  Malo e ngaue lahi mei hena. Koe ongoongo atu meihe fanau ako Tonga Massey i Palmerston North, NZ, Malia Vakapuna, Suliana, Sokopeti Vite, Kanasita 'Ofa, Tina Vao, Pauline Vakasiuola moe toenga e fanau Massey. Mau teuteu atu pe moe loto fakafeta'i kemau kaunga kau atu kihe 'aukai fakafonua. Ofa lahi atu :)
 • 5
  03.04.2020
  Malo aupito ae tau moe ngaue mei Tonga. Ofa lahi atu Kate kimoutolu moe Lotu ma'u pe.
 • 5
  30.03.2020
  Malo Neta e fakamalohisino.
 • 5
  19.03.2020
  Its more like I'm in Tonga listening to 87.5 FM.. They're updated and live through on the internet..
 • 5
  03.03.2020
  Tonga ❤️What a lovely language they have and you can feel the warm soft breeze of the South Sea through the music until rainy cold Germany on the other side of the world.Malō.
 • 5
  29.02.2020
  Wonderful
 • 5
  21.01.2020
  Malo gaue mei tongana ofa atu
 • 5
  18.01.2020
  Malomalo sii mau ongoongo ofa lahi atu moe hufaki
 • 5
  30.12.2019
  My favorite station throughout the whole time! Ofa lahi atu and Happy New Year to all my Tongan families and friends xx
 • 5
  02.12.2019
  Wonderful ! A lovely language they have !
 • 5
  24.11.2019
  Wonderful
 • 5
  15.11.2019
  Praise be to God. Feel the beautiful breeze of Tonga through the wonderful music and radio programs. Great and wonderful job. Luv n Lotu.
 • 5
  11.11.2019
  Hange pe ha kii fanogo letio atu homau kii api...malo e ngaue lahi Pule moe kau ngaue etau letio manakoa.
 • 5
  22.10.2019
  Clear and strong reception
 • 5
  26.09.2019
  Malo e fua fatongia me i hena .. Beautiful ..
 • 5
  23.09.2019
  'oku fakalata mo fakamafana 'aupito 'ete fanogo he ngaahi hiva oku tuku mai he letioo ni ...malo e ngaue lahi
 • 5
  17.08.2019
  Fie lave atu mei usa ki he tuunga malanga nae lave kiai e Faifekau he uike kuo osi.Oku ou feinga atu ih fb messenger malo
 • 5
  06.08.2019
  My fav radio station❤️ Maloo e ngaue. Ofa atu moe lotu
 • 5
  21.07.2019
  malo e gaue
 • 5
  11.06.2019
  Malo
 • 5
  22.05.2019
  Fantastic
 • 5
  19.05.2019
  malo 'a e ngaue,lelei 'aupito 'a e fuafatongia fakaongoongo.Lava ke mahino 'a e ongoongo 'oku 'omai he ngaluope pe ko e kupenga faka-e-vavaa.
 • 5
  31.03.2019
  Play huni moe mapa please!!!
 • 4
  27.03.2019
  Oku lele sipoti he aho ni kataki?
 • 5
  19.03.2019
  malo e taulava, tau pea moe ngaue lahi mei hena..😍😍😍
 • 5
  18.03.2019
  Malo e ngaue mai mei hena pea fakaofoofa 'a e polokalama
 • 5
  12.03.2019
  Malo
 • 5
  12.03.2019
  #1 Radio
 • 5
  12.03.2019
  Malo e ngaue
 • 1
  03.03.2019
  I have been rating 87.5 fm with 5 stars and everytime i would submit it shows only one . Weird 🙁
 • 5
  01.03.2019
  totoatu faifatongia letioo
 • 5
  25.02.2019
  Yes
 • 4
  13.02.2019
  Ofaatu 💞
 • 5
  29.01.2019
  awesome
 • 4
  07.01.2019
  Fklata
 • 5
  19.11.2018
  To atu
 • 5
  16.11.2018
  Fantastic!.. Keep up the great work!
 • 5
  16.11.2018
  Malie ngaahi hiva
 • 5
  07.11.2018
  maloo e ngaue !
 • 5
  28.10.2018
  Malo e ngaue
 • 5
  07.10.2018
  ❤❤❤❤
 • 5
  02.10.2018
  Very good
 • 5
  26.09.2018
  'I he falealea e 'aho ni 'oku ha mahino mai ai 'a e feinga pe pule'anga ni ke totongi'i e vote e kakai 'o e ngaahi kolo 'aki 'enau feinga ke tokoni'i fakapa'anga e polisi fakakolo fekau'aki mo e tau'i e faito'o konatapu... ko 'eku vakai ki ai , 'e 'ikai ha vavatatau e polisi fakakolo mo hano tokoni'i e potungaue polisi 'aki hano fakatokolahi e kau polisi mo fakalelei'i 'enau me'angaue. 'Oku 'ikai ha taha ia te ne toka'i e kau polisi fakakolo 'o fakatatau mo 'enau toka'i e kau polisi 'a e pule'anga, he 'ako'i kinautolu ia mo teuteu'i ki he fatongia fakapolisi 'o fekau'aki mo hono tauhi e melino pehe ki he ngaahi hia kehekehe.
 • 5
  17.09.2018
  Malo
 • 5
  09.09.2018
  🎤 HAPPY BIRTHDAY🎵🎂🎉. Godbless with many Happy returns 🎈
 • 5
  17.07.2018
  Hi Radio 87.5..Malo Homou Ngaue Lahi Mai Mei Nuku'Alofa..Its A pleasure to listen to your program everyday from From Granville Sydney..Ofa atu George Lavaka & Katalina Tohi...Listening To Your Program Everyday from 8am - 11am Eastern Time! Sydney
 • 5
  19.06.2018
  Siaosi koe fokotuu atu fktatau ki he ToFolofola a e Tui naa ne lave oku i ai e ngaahi fonua oku au e tautea oe faitoo konatapu o tautea mate. Koe solution maamaa taha ena ke fau e lao o e tautea ke au ki he mate kae poto a e kau mau faitoo konatapu pea ikai fkmole ha miliona ki ai. Fefe ia Fau ha lao makehe ke fefeka pea ave ki he Polisi kenau enforce moe fkmaauanga. Ka au ki he mate ko ene leveleva ia fie mau faitoo konatapu hhhhh
 • 5
  18.06.2018
  Malo SIaosi Lavaka fkmafola mai falealea e aho ni

Information about the radio

Tonga Daily News is dedicated to providing News Information to the public with the latest news updates on Politics, Environment, Parliament, Technology, Sports, Judiciary + Crimes and of course the Communities and the country at large

Radio contacts

Address: Taufaahau Rd, Nuku'alofa, Tongatapu Island, Tonga
Phone: +(09) 527 4605
Site:
Email: familitamaohi@gmail.com
Facebook: @profile.php

Time in Nuku'alofa: 01:20, 07.04.2022

Install the free Online Radio Box application for your smartphone and listen to your favorite radio stations online - wherever you are!